Odklad daňového přiznání do 60 minut

Daňový odklad o nás převezmete elektronicky během 60ti minut od zaplacení v provozní době služby.

 

Odklad daně rychle a snadno

Odklad daňového přiznání vám přinese 3 měsíce času navíc až do konce měsíce června pro podání daňového přiznání právnických nebo fyzických osob. Odklad daně je snadný, staší se osobně zastavit u nás v kanceláři pro odklad daně nebo vše vyřídit na dálku. Odklad daně od našich daňových poradců poskytujeme až do konce března.

 

Daňový odklad s odborníkem

Nemáte dost peněz na zaplacení vaší daňové povinnosti, pak daňový odkjlad daně a podání daňového přiznání bude pro vás to pravé. Nevěděli jste, že taková možnost tu existuje? Teď už to ale vědět budete! Jestliže nejste momentálně schopni uhradit daň z příjmu právnických nebo fyzických osob, která vám byla vyměřena, pak máte možnost využít služeb profesionála (daňového poradce nebo advokáta) a jeh prostřednictvím podat daňové přiznání až o 3 měsíce později. Žádost pro posečkání daně musíte podat do 1. dubna. Daně je pak nutno zaplatit do stejného data, jako podáte daňové přiznání.

 

Odklad daňového přiznání 2021 za rok 2020 daňovým odkladem

Právě odklad daňového přiznání v roce 2021 za rok 2020 bude pro některé z vás za nějakou dobu aktuální. I zde existuje několik možností, jak vaši povinnost podání daňového přiznáni odložit. Zákonem je dáno, že každý podnikatel musí podat daňové přiznání, jakmile uběhne zdaňovací období. Samozřejmě stát umožňuje, že daňové přiznání podá za vás vámi zvolený poradce. V takovém případě je lhůta pro podání daňového přiznání prodloužena do šesti měsíců, kdy došlo k uplynutí zdaňovacího období. Je možné, že se vám např. v roce 2021 stane, že zapomenete včas podat daňové přiznání za rok 2020, pak můžete podat žádost na finanční úřad a požádat o odklad daňového přiznání 2021 za rok 2020. Finanční úřad, ze zákona vaši žádost přijme a vy pak může podat DPPO nebo DPFO s odkladem vašeho daňového přiznání až o tři měsíce.
 

Požádat o odložení daňového přiznání tzv. daňový odklad může jak fyzická tak i právnická osoba

Podání žádosti o daňový odklad není zdarma. Tuto žádost musíte podat do 1. dubna. Finanční úřad vámi podané žádosti vyhoví pouze v závažných důvodech, díky kterým vám nebylo umožněno daňové přiznání podat. Jedná se např. o vážné zdravotní potíže.  Tím že požádáte o tento odklad, pak oddálíte datum, kdy budete nuceni zaplatit úrok z prodlení, protože jste včas neuhradili vaši daň.

Proto je mnohem výhodnější využít rovnou služeb zvoleného poradce resp. oprávněné osoby, která udělí daňový odklad a mít tak jistotu, že stihnete sestavit a podat daňové přiznání včas a řádně. A stejně tak i daň v řádném prodlouženém termínu uhradit.